The voice.

by - 2:34 PM

ENG

Your voice is the power of your character. Your own voice. Why?
Until you are silent - you have a very big chance of the fact that in the public life you will walk without the harm, because... You don't simply have it. You are silent about anything - most often and people are silent about you. Simple? Of course, that simple. Like to add two to two. You don't say a word, you don't get noticed yourself, you aren't a thorn in somebody's flesh - you don't exist. You have a peace.
However if you have both feet on the ground, you express your opinion loud and openly about anything you want, you aren't afraid to demonstrate your opinion - you are risking encountering the firing line, being on tongues, colored into various epithets, wave of hate from the side of other representatives of the human species. You will probably also learn many interesting things about yourself which you didn't know before. But well, such a nature.
Therefore so, if you aren't afraid of being at gun point, of collecting gibes for your views and opinions - your character is really strong. You have the voice - you have a power. Don't let people take it away from you. Although many people gladly would take away brave persons the possibility of giving their opinion, because of fear, that can say something what won't suit them - we which know, what we want - let's keep a cool head.


PL

Siłą twojego charakteru jest twój głos. Twój własny głos. Dlaczego?
Dopóki milczysz - masz dużą szansę na to, że w życiu publicznym ujdziesz bez szwanku, bo... Po prostu go nie masz. Milczysz ty na temat czegokolwiek - najczęściej i na twój temat milczą ludzie. Proste? Oczywiście, że proste. To jak dodać dwa do dwóch. Nie odzywasz się, nie zwracasz na siebie uwagi, nie jesteś niczyją solą w oku - nie istniejesz. Masz spokój.
Natomiast jeśli twardo stąpasz po ziemi, głośno i otwarcie wyrażasz swoje zdanie o czymkolwiek chcesz, nie boisz się wykazywać swojej opinii - ryzykujesz trafienie na linię ognia, bycie na językach, ubarwienie w przeróżne epitety, falę hejtu ze strony innych przedstawicieli gatunku ludzkiego. Prawdopodobnie też dowiesz się na swój temat wielu ciekawych rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałeś. No cóż, taka natura.
Dlatego więc, jeżeli nie obawiasz się bycia na celowniku, zbierania dogryzek za swoje poglądy i opinie - twój charakter jest naprawdę silny. Masz głos - masz moc. Nie pozwól ludziom ci go odebrać. Choć odważnym osobom wielu ludzi z chęcią zabrałoby możliwość wypowiadania się, ze strachu, że mogą powiedzieć coś, co nie będzie im na rękę - my, którzy wiemy, czego chcemy - nie dajmy się zwariować.

You May Also Like

0 comments