Best wishes.

by - 2:26 PM

ENG

People are giving their best wishes for various occasions and reasons. Often even for persons who they don't know, blindly or for somebody, whom can see the for the first time in their life.
They wish the ones who they love, like, respect, but often also for their, declared or concealed enemies. In words or in writing, bouquets of more or less of extended wishes are created. Celebrations, birthdays, name days and many other occasions.
However... Are these wishes honest? Whether it is an ordinary show, a few words said without the lowest meaning, only to be and all done?
Unfortunately, at present there is less and less of the ones real, honest, and more and more pointless, conventional jigsaws, recited from the memory, sending to people in mass, often even without paying attention to whom concretely. Or into eyes, thrown without the thought, meaning nothing, or simply contrary to real feelings.
And for what? What's the sense of empty wishes which are thrown to the wind, what is the sense of wishing everything what best, happiness and dreams come true for the biggest enemy, when privately we hate this person, most often with the reciprocity? For what to do something so important and personal artificially and for effect?
Don't lie to yourself, or the person, which you say that. Don't say "everything the best", when you think "everything the worst". Don't write "much health", when in thoughts you are cursing "and if only goddamn hit you". If you are supposed to give fake wishes, better don't do this at all. It isn't worthwhile. With such a fact no one will feel well, neither you, nor the addressee. This person will sense your bad intentions and will feel unpleasantly. Therefore better at various occasions dedicate more time on neat, honest and heart-to-heart wishes for people which you like, love, respect and you really want them to live the best life.PL

Ludzie składają sobie życzenia z różnych okazji i powodów. Często nawet osobom, których nie znają, w ślepo lub komuś, kogo pierwszy raz w życiu widzą na oczy.
Składają tym, których kochają, lubią, szanują, ale często też swoim wrogom, jawnym lub utajonym. Słownie lub pisemnie, powstają wiązanki mniej lub bardziej rozbudowanych życzeń. Świątecznych, urodzinowych, imieninowych oraz z wielu innych okazji.
Jednak... Czy życzenia te są szczere? Czy to zwykła pokazówka, kilka słów wypowiedzianych bez najmniejszego znaczenia, byle były i po sprawie?
Niestety, obecnie coraz mniej jest tych prawdziwych, szczerych, a coraz więcej bezsensownych, szablonowych układanek, wykutych na pamięć, masowo przesyłanych do ludzi, często nawet bez zwrócenia uwagi do kogo konkretnie. Albo tych prosto w oczy, rzuconych bez zastanowienia, nic nieznaczących, albo wręcz sprzecznych z prawdziwymi uczuciami.
A po co to? Jaki jest sens składania pustych życzeń, które są rzucane na wiatr, jaki jest sens życzenia wszystkiego co najlepsze, szczęścia i spełnienia marzeń największemu wrogowi, kiedy w sercu tej osoby nienawidzimy, najczęściej z wzajemnością? Po co robić coś tak ważnego i osobistego sztucznie i na pokaz?
Nie okłamuj samego siebie, ani osoby, której to mówisz. Nie mów "wszystkiego najlepszego", kiedy myślisz "wszystkiego najgorszego". Nie pisz "dużo zdrowia", gdy w myślach klniesz "a żeby szlag cię trafił". Jeśli masz składać nieszczere życzenia, lepiej nie składaj ich wcale. Nie warto. Nie będziesz dobrze się z takim faktem czuć ani ty, ani adresat. Taka osoba wyczuje nieczyste intencje i będzie jej przykro. Dlatego lepiej przy najróżniejszych okazjach poświęć więcej czasu na porządne, szczere i od serca życzenia dla ludzi, których darzysz sympatią , uczuciem, szanujesz i naprawdę chcesz, aby było im w życiu jak najlepiej.

You May Also Like

0 comments