Ocean of the soul.

by - 5:12 PM

ENG

Something, what's deep hidden. Something what the majority of people is ashamed of. Something what is most often perceived as bad. Fluid feelings. Strongroom of emotions.
Reading it, most probably you think now "What does she mean?" Yes, I guess, that so thoughts are just accompanying you this moment.
So... Do you already know what I am writing about, you guess, or still you don't have a clue?
Tears. Probably they aren't strange to you, right? They keep the man company from the moment of the birth to the rest of his life. Since childhood days it is one of ways, into which sincerest and most tremendous feelings are finding the outlet. From euphoria to despair. Power and the powerlessness. Sadness and happiness.
Tears can be an indication both for some reason beautiful, as well as terrible, but the true, sincere, always, without exception, are sailing out from the bottom of heart. Therefore a fact that so many people don't appreciate them is sad, that they perceive only as snivelling, childishness, hypersensitivity.
Everyone has the right to tears. It's a symbol of the wealth of feelings and the beauty of the soul, rather than the immaturity and the infantility. Appreciate sensitive persons, these are really pearls amongst world more and more anaesthetised. At one time they might rescue you.


PL

Coś, co głęboko skrywane. Coś, czego większość ludzi się wstydzi. Coś, co najczęściej jest postrzegane jako złe. Płynne uczucia. Skarbiec emocji.
Czytając to, pewnie teraz myślisz "O co jej chodzi?". Tak, domyślam się, że takie właśnie myśli w tym momencie ci towarzyszą.
A więc... Wiesz już o czym piszę, domyślasz się, czy nadal nie masz zielonego pojęcia?
Łzy. Zapewne nie są ci obce, prawda? Towarzyszą człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci. Od maleńkości jest to jeden ze sposobów, w jaki ujście znajdują najszczersze i najpotężniejsze uczucia. Od euforii aż po rozpacz. Siła i bezsilność. Smutek i szczęście.
Łzy mogą być oznaką zarówno czegoś pięknego, jak i strasznego, ale te prawdziwe, szczere, zawsze, bez wyjątku, wypływają z głębi serca. Dlatego smutnym jest fakt, że tak wielu ludzi ich nie docenia, postrzega tylko jako mazgajstwo, dziecinność, przewrażliwienie.
Do łez ma prawo każdy. Jest to symbol bogactwa uczuć i piękna duszy, a nie niedojrzałości i infantylności. Doceń wrażliwe osoby, to naprawdę perły pośród coraz bardziej znieczulonego świata. Kiedyś to właśnie one mogą cię uratować.

You May Also Like

0 comments