HAPPY 2020! ✨

by - 12:00 AM


Happy New Year 2020! 

It's just midnight! 
The old year's ended and a new one has begun, full of new opportunities and perspectives, with a million ways to go to discover the unknown, a million ways to the gates of happiness and fulfillment. 
The twelve months that welcome us are 366 days that bring new gifts to our lives. Love, joy, happiness, fulfilled dreams, achieved goals both small and big... 
And this is what I wish you and myself that this year 2020, which begins now, this moment, would be good, gracious, full of beautiful feelings, health, smiles, adventures, fulfilled ambitions, passion of life and everything that is best for us. 

I wish 2020 would be better than the best of 2019 and deprived of all sadness and worries. 

Happy New Year everyone! ✨ 


PS. No, I didn't pend New Year's Eve in front of the laptop, publishing this post, my computer did it for me.


Happy New Year 2020! 

Właśnie wybiła północ! 
Stary rok dobiegł końca i rozpoczął się nowy, pełen nowych szans i perspektyw, z milionem dróg, którymi można pójść, by odkryć to, co nieznane, milionem dróg prowadzących do bram szczęścia i spełnienia.
Witające nas właśnie dwanaście miesięcy, to 366 dni przynoszacych nowe dary do naszego życia. Miłość, radość, szczęście, spełnione marzenia, osiągnięte cele te małe i te duże... 
I tego właśnie Wam i sobie życzę, by ten 2020 rok, który rozpoczyna się właśnie teraz, w tej sekundzie, był dobry, łaskawy, pełny pięknych uczuć, zdrowia, uśmiechu, przygód, spełnionych ambicji, pasji życia i wszystkiego, co dla nas najlepsze. 

Życzę, by 2020 był lepszy nawet od najlepszego 2019 i pozbawiony wszelkiego smutku i trosk. 

Szczęśliwego Nowego Roku! ✨ 


PS. Nie, nie spędziłam sylwestrowej nocy przed laptopem, publikując ten post, mój komputer zrobił to za mnie.You May Also Like

0 comments