Stay away

by - 1:28 PM


You are a positive person, you enjoy every, even the smallest success, appreciate the smallest achievements, believe that it can be better, and above all, you see the world in bright colors, but whenever your wings spread, there will be someone who hurries with an ax to cut them? 

STAY AWAY FROM THEM. 

Walking poisons, spreading negative energy around them, destroying good mood... And no matter how much you tried, don't even count on them ever telling you something nice. 
If you think they will disappear, you are wrong. Such people get a huge pleasure from their harshness, and making someone sad satisfies them a lot and they will never miss any, even the slightest opportunity to tell someone something that definitely won't improve their mood. Do you know someone like that?

These energetic vampires are extremely happy to see that they managed to sadden someone, cut their wings, take joy from something that was important for them. And no matter how much you fight for good opinion, or how hard you try, they will never give you anything positive. Just gradually poison what is good, plans, dreams, values, until you finally become a shadow of yourself. Don't like this vision, huh?
Don't worry, just believe in yourself and know your worth, and such people will lose all influence. Having power, looking positively at the world and being aware of your achievements that don't come easily, you can easily and definitely cut off the access to yourself people who don't bring anything good, on the contrary, harm and disrupt positive vibrations in your life. That's why it's not worth giving up, you have to believe in yourself, keep your head high and not allow those who only can tell someone how bad they are and that everything that comes out of them is worthless anyway. 
Because no achievement, even the smallest one, whether personal, life or professional, is worthless.


Jesteś osobą pozytywną, cieszysz się z każdego, nawet najmniejszego sukcesu, doceniasz najdrobniejsze osiągnięcia, wierzysz, że może być lepiej, a przede wszystkim, widzisz świat w jasnych barwach, ale zawsze, kiedy rosną Ci skrzydła, znajdzie się ktoś, kto pospieszy z siekierą, by je obciąć?

OD NICH TRZYMAJ SIĘ Z DALEKA. 

Chodzące trucizny, rozsiewające wokół siebie negatywną energię, niszczące dobry nastrój... I choćbyś nie wiadomo jak się starał, nawet nie licz, że kiedykolwiek powiedzą Ci coś miłego. 
Jeśli myślisz, że usuną się sami, jesteś w błędzie. Tacy ludzie czerpią przyjemność ze swojej zgryźliwości, a sprawianie innym przykrości niezwykle ich satysfakcjonuje i nie przeoczą żadnej, nawet najmniejszej okazji, by powiedzieć komuś coś, co zdecydowanie nie poprawi jego nastroju. Znasz kogoś takiego? 

Te energetyczne wampiry są niezwykle zadowolone widząc, że udało im się kogoś zasmucić, podciąć mu skrzydła, odebrać radość z czegoś, co było dla niego ważne. I niezależnie od tego, jak bardzo będziesz walczyć o ich względy, jak bardzo będziesz się starać, oni nigdy nie uraczą Cię czymkolwiek pozytywnym. Będą stopniowo podtruwać to, co dobre, plany, marzenia, wartości, aż w końcu staniesz się cieniem samego siebie. Taka wizja się nie podoba, hm? 
Bez obaw, wystarczy wierzyć w siebie i znać swoją wartość, a tacy ludzie utracą wszelkie wpływy. Mając w sobie siłę, pozytywnie patrząc na świat i będąc świadomym swoich osiągnięć, które nie każdemu przychodzą łatwo, można łatwo i zdecydowanie odciąć drogę do siebie ludziom, którzy niczego dobrego nie przynoszą, a wręcz przeciwnie, szkodzą i zakłócają pozytywne wibracje w naszym życiu. Dlatego nie warto się poddawać, trzeba wierzyć w siebie, nosić głowę wysoko i nie dopuszczać do siebie tych, którzy jedyne, co potrafią, to mówić komuś jak bardzo jest zły i że wszystko, co mu wychodzi, i tak jest bezwartościowe. 
Bo żadne osiągnięcie, nawet to najmniejsze, niezależnie od tego, czy osobiste, życiowe czy zawodowe, nie jest bezwartościowe.You May Also Like

0 comments