My World.

by - 1:10 PM

ENG

Many persons ask me the questions concerning my plans for the future, also about my preferences in the issue of the domicile, vision of life in following years, whether I'm going to stay in one place, or perhaps to be in the ceaseless travel, alone or with the family etc. Therefore I just decided to write the post about it.
So the answer seems simple and complicated at the same time, because... I am young. I still have my whole life to live and I can't in one hundred per cent say I will stay in one place, also I'm not able to deny that I surely won't be based in a few various places of the world. However for sure ceaseless living out of a suitcase without the refuge and the stabilization isn't for me and I can't imagine such a solution in the long run. After all I don't reject the possibility of being stationed in Dubai by a few years or moving permanently to Australia, if the future goes this way and there will be friendlier conditions for life.
With the family or alone? With the family I'll start, in order to create the home giving the safety for next years in the best way. Lonely migrations aren't already my plan of the realization of dreams, at least not this kind.
As I mentioned before and one day wrote - I'm young, world is open for me, there is a plenty of places, which it's possible and worthwhile to visit as well as I know for sure that reaching as the biggest amount of beautiful nooks is one of my goals so definitely travels are and will be a part of my life.PL

Wiele osób zadaje mi pytania dotyczące moich planów na przyszłość, w tym również o moje preferencje w kwestii miejsca zamieszkania, wizję dalszego życia, czy mam zamiar pozostać w jednym miejscu, czy może być w ciągłej trasie, sama czy z rodziną itp. Dlatego właśnie postanowiłam stworzyć post na ten temat.
Otóż odpowiedź wydaje się prosta, a jednocześnie skomplikowana, bo... Jestem młoda. Całe życie mam przed sobą i tak jak nie mogę w stu procentach powiedzieć, że pozostanę w jednym miejscu, tak też nie jestem w stanie zaprzeczyć, że na pewno nie będę bazować w kilku różnych miejscach na świecie. Jednak z całą pewnością ciągłe życie na walizkach bez ostoi i stabilizacji nie jest dla mnie i nie wyobrażam sobie takiego rozwiązania na dłuższą metę. Natomiast dopuszczam możliwość stacjonowania w Dubaju przez kilka lat lub przeniesienia się na stałe do Australii, jeśli tak się przyszłość potoczy i to tam będą przyjaźniejsze warunki do życia.
Z rodziną czy sama? Z rodziną, którą założę, by stworzyć dom gwarantujący bezpieczeństwo na przyszłe lata w najlepszy sposób. Samotne wędrówki nie są już raczej moim planem realizacji marzeń, przynajmniej nie tego rodzaju.
Tak jak już wspomniałam i kiedyś pisałam - jestem młoda, świat stoi przede mną otworem, jest mnóstwo miejsc, które można i warto odwiedzić oraz wiem na pewno, że jednym z moich celów jest dotarcie do jak największej liczby pięknych zakątków, więc zdecydowanie podróże są i będą częścią mojego życia.

You May Also Like

0 comments