Alter ego.

by - 11:34 PM

ENG

How well do you know the people you live with? If you really know so much about them, as much you think that you know?
Whether you believe the ones you pass every day in the street, you meet at the work? If you are sure of the ones you entrust your life in their hands?
Going to the doctor, are you one hundred per cent sure, that it is a good specialist who will do everything to help, rather than the charlatan who will use you as the guinea-pig, exposing your health and the life?
Getting onto a plane, you know for sure that you will be safe, rather than turned over to the favour and the disgrace of the psychopath, the murderer behind helms who with malice aforethought will smash the machine on the  ground, with pleasure murdering hundreds of innocent souls in addition?
How much are you sure of yourself, that appearances don't delude you?
People hide many secrets, many times their other face. Under a thick layer of secrets and illusions they are hiding their real "I". Soft and delicate as rose petals, or hard and cold as a stone. You think that you know them well, however what is being hidden under the heavy coat of appearances, can turn out to be something what you would never expect, and even to horrify very much with shocking, drastic truth.
How you would react, if your neighbour turned out to be the psychopath, nanny, which is looking after your child - the infanticide, and pilot which a moment ago entered the plane - keen suicide?
Whether you are able to guess, what is hiding in other people's minds, are you thinking, whom they are? Whom they really are?PL

Jak dobrze znasz ludzi, z którymi żyjesz na co dzień? Czy rzeczywiście wiesz o nich tyle, ile myślisz, że wiesz?
Czy ufasz tym, których mijasz codziennie na ulicy, spotykasz w pracy? Czy jesteś pewien za tych, w których ręce powierzasz swoje życie?
Idąc do lekarza, masz stuprocentową pewność, że jest to dobry fachowiec, który zrobi wszystko by pomóc, a nie szarlatan, który wykorzysta cię jako królika doświadczalnego, narażając twoje zdrowie i życie?
Wsiadając do samolotu, wiesz na pewno, że będziesz bezpieczny, a nie zdany na łaskę i niełaskę psychopaty, mordercy za sterami, który z premedytacją roztrzaska maszynę o ziemię, z przyjemnością mordując przy tym setki niewinnych dusz?
Na ile jesteś pewien za siebie samego, że nie zwodzą cię pozory?
Ludzie skrywają wiele tajemnic, w tym niejednokrotnie swoją drugą twarz. Pod grubą warstwą sekretów i złudzeń kryją swoje prawdziwe "ja". Miękkie i delikatne jak płatki róży, albo twarde i zimne jak głaz. Myślisz, że dobrze ich znasz, jednak to, co skrywa się pod ciężkim płaszczem pozorów, może okazać się czymś, czego nigdy byś się nie spodziewał, a nawet przerazić bardzo szokującą, drastyczną prawdą.
Jak byś zareagował, gdyby twój sąsiad okazał się być psychopatą, niania, pod opiekę której oddajesz swoje dziecko - dzieciobójcą, a pilot, który przed chwilą wszedł do samolotu - zapalonym samobójcą?
Czy potrafisz odgadnąć, co kryje się w głowach innych ludzi, zastanawiasz się, kim są? Kim tak naprawdę są?

You May Also Like

0 comments