Be Happy.

by - 11:10 AM

ENG

People are seeking their happiness in money, successes, achievements, wealth, new things, parties... They are buying the newest clothes, the most expensive cars, the most beautiful houses... They are doing a lot of things in order to show others how very much happy are, what a good life status they have. However they forget that real happiness isn't material. It isn't a thing, isn't a banknote, isn't a real estate...
Unfortunately not everyone realizes, that in order to be really happy, it is necessary to find happiness in oneself first. It is necessary to be able to accept oneself, to love both own virtues, as well as to be reconciled with faults, to accept own body, to clean the mind from negative thoughts and to be pleased with oneself.
Because as long as the man doesn't accept and doesn't love oneself, doesn't understand what is the most precious in them and doesn't start to appreciate oneself, even if has loving people at their side, even if holds strongroom full of gold and has all best tangible property, will never be truly happy, as long as doesn't feel happy with oneself. Because the key to happiness isn't in surrounding world. It is in heart.PL

Ludzie szukają szczęścia w pieniądzach, sukcesach, osiągnięciach, majątku, nowych rzeczach, imprezach... Kupują najnowsze ubrania, najdroższe samochody, najpiękniejsze domy... Robią wiele rzeczy, by pokazać innym, jak bardzo są szczęśliwi, jak dobry status życiowy posiadają. Jednak zapominają, że prawdziwe szczęście nie jest materialne. Nie jest rzeczą, nie jest banknotem, nie jest nieruchomością...
Mało kto zdaje sobie sprawę, że żeby być naprawdę szczęśliwym, szczęście trzeba najpierw odnaleźć w sobie. Trzeba umieć zaakceptować siebie, pokochać zarówno swoje zalety, jak i pogodzić się z wadami, zaakceptować swoje ciało, oczyścić umysł z negatywnych myśli i cieszyć się sobą.
Bo dopóki człowiek nie zaakceptuje i nie pokocha siebie samego, nie zrozumie tego, co jest w nim najcenniejsze i nie zacznie siebie doceniać, choćby miał przy sobie kochające osoby, choćby posiadał skarbiec pełen złota i miał wszystkie najlepsze dobra materialne, nigdy nie będzie w pełni szczęśliwy, dopóki nie poczuje się szczęśliwy sam ze sobą. Bo klucz do szczęścia nie jest w otaczającym świecie. Jest w sercu.

You May Also Like

0 comments