#StayHome - Fly Soon

by - 7:13 PM


It all started with rumors, strange rumors, then disbelief came, because so much false information was circulating around the world, probably this time would be the same. Epidemic. The flying people could feel the chill of the blade on their throats. Worldwide pandemic. Impossible. The worst fears have become a fact. Black clouds have accumulated over the aviation. The invisible attacker stuck the knife straight into the heart. The wings were tied up. They had to learn not to fly. 


Anyone who knows anything about me, even quite little, also knows that I am totally obsessed with flying. Being a flight attendant is not only my job but also my life, my personality and my whole self. Taking away the opportunity to regularly climb into the clouds, is the same as if part of me was being pulled out by force, as if it was just mutilating me. And literally. Since the planes were grounded, what forced me to stay on the ground, in one place, without a shadow of a chance for my beloved journeys and admiring the world from a height of several kilometers above the ground, a tornado passed through my emotional life.
 From the impression of a ridiculous joke and being in a hidden camera of a cruel reality show, through sadness, rage, panic and a sense of complete meaninglessness of anything. For the first time in a very long time, I felt depressed. Like deprived of oxygen, weak and defenseless. Literally. I was like a ticking bomb, sensitive to anything that was connected to flying in any way. I withered like a flower cut off from the water, doubting myself and crying at every possible occasion. I went through a mood swing worse than during pregnancy, feeling everything spin out of my control and being afraid of every next day, afraid that I'd never fly again. 

Accepting the new reality and thing of the virus and the situation it caused was not easy. At the beginning, when I heard about it, I worked as if nothing had happened and I thought it was another media sensation, just so people had something to talk about. I lived (as it turned out illusively), hoped that it wouldn't be so bad and everything would work out. I guess that most of the flying people and not only hoped for the same. And when it turned out that instead of going in the right direction, everything was heading towards a global catastrophe that ended in drama, especially for aviation and grounding of aircraft for an indefinite period, I felt like in a cage that was still tightening and choking me, depriving me of power and hope. The poor condition of my beloved industry also had an extremely strong impact on my condition, on my well-being, which deteriorated sharply. The black hole, breakdown, it wasn't colorful.
 Until the moment when I managed to revive hope, good thoughts, revive memories and transform them into a new plan, change memories into a plan for a better, much more intense future, when everything blooms again. Until the moment I believed that the end of evil is really close and soon the skies will embrace me again, the world will be open, and there will be new places and adventures I have never experienced. Meanwhile, so far, there's a need to focus on your own health, both physical and mental, take care of it, develop what you lacked time for, while flying, trust the process and soon take off high into the clouds again. Maybe the effect of caring for what has been treated so loose before, will soon exceed the wildest expectations? 

If you, like me, lack of work and grounding have twisted mentally and drained energy and hope that it will be alright - remember, everything will be alright, really. We will fly again soon, higher and farther than ever before. Soon we will set off again into the unknown and our wings will become the strongest ever. Just a little time more. We have to survive it. After all, evil doesn't last forever, right?


#UnitedBySky
Zaczęło się od plotek, dziwnych pogłosek, później nadeszło niedowierzanie, bo przecież już tyle fałszywych informacji obiegało świat, pewnie jest tak i tym razem. Epidemia. Latający mogli poczuć chłód ostrza na gardle. Ogólnoświatowa pandemia. Niemożliwe. Najgorsze obawy stały się faktem. Nad lotnictwem zgromadziły się czarne chmury. Niewidzialny napastnik wbił nóż prosto w serce. Skrzydła zostały związane. Musiały oduczyć się latać. 


Każdy kto wie o mnie cokolwiek, nawet całkiem niewiele, wie też, że mam totalną obsesję na punkcie latania. Bycie stewardessą to nie tylko moja praca, ale i moje życie, moja osobowość i cała ja. Odbierając mi możliwość regularnego wznoszenia się w chmury, to tak, jakby siłą wyrywało się część mnie, jakby po prostu się mnie okaleczało. I to dosłownie. Odkąd samoloty zostały uziemione, co siłą rzeczy zmusiło mnie do pozostania na ziemi, w jednym miejscu, bez cienia szansy na ukochane podróże i podziwianie świata z wysokości kilkunastu kilometrów nad ziemią, przez moje życie emocjonalne przeszło tornado.
 Od wrażenia nieśmiesznego żartu i bycia w ukrytej kamerze okrutnego reality show, przez smutek, wściekłość, panikę i poczucie całkowitego bezsensu czegokolwiek. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu, poczułam się załamana. Jak pozbawiona tlenu, słaba i bezbronna. Dosłownie. Byłam jak tykająca bomba, wrażliwa na wszystko, co w jakikolwiek sposób wiązało się z lataniem. Usychałam jak kwiatek odcięty od wody, wątpiąc w siebie i płacząc przy każdej możliwej okazji. Przeszłam przez huśtawkę nastrojów gorszą niż w ciąży, czując, jak wszystko wymyka mi się spod kontroli i bojąc się o każdy kolejny dzień, bojąc się, że już nigdy nie polecę. 

Pogodzenie się z wirusem i sytuacją, którą wywołał, nie było łatwe. Na początku, kiedy o nim usłyszałam, pracowałam jak gdyby nigdy nic i myślałam, że to kolejna medialna sensacja, byle ludzie mieli o czym mówić. Żyłam (jak się później okazało złudną) nadzieją, że nie będzie aż tak źle i wszystko się ułoży. Podejrzewam, że większość latających i nie tylko, liczyła na to samo. A kiedy okazało się, że zamiast iść w dobrą stronę, wszystko zmierza ku globalnej katastrofie, która zakończyła się dramatem, zwłaszcza dla lotnictwa i uziemieniem samolotów na czas nieokreślony, poczułam się jak w klatce, która ciągle się zacieśnia i zaczyna mnie dusić, pozbawiając sił i nadziei. Zła kondycja mojej ukochanej branży, wyjątkowo mocno odbiła się również na mojej kondycji, na moim samopoczuciu, które gwałtownie się pogorszyło. Dołek, podłamanie, nie było kolorowo. 
Aż do momentu, w którym udało mi się wskrzesić nadzieję, dobre myśli, ożywić wspomnienia i przekuć je w nowy plan, wspomnienia przemienić w plan na lepszą, o wiele intensywniejszą przyszłość, kiedy wszystko zakwitnie od nowa. Do momentu, kiedy uwierzyłam, że koniec złego jest naprawdę blisko i już niedługo przestworza znów mnie otulą, świat stanie otworem, a przede mną nowe miejsca i przygody, których jeszcze nigdy nie przeżyłam. Tymczasem, jak do tej pory, trzeba się skupić na własnym zdrowiu, zarówno fizycznym jak i psychicznym, zadbać o nie, rozwinąć to, na co brakowało czasu latając, zaufać procesowi i już niedługo ponownie wzbić się wysoko w chmury. Może efekt pielęgnacji tego, co do tej pory było traktowane po macoszemu, wkrótce przejdzie najśmielsze oczekiwania? 

Jeśli Ciebie, tak jak mnie, brak pracy i uziemienie wykręciły mentalnie i wyssały energię i nadzieję na to, że jeszcze będzie dobrze - pamiętaj, wszystko będzie dobrze, naprawdę. Już niedługo znowu polecimy, wyżej i dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Już niedługo znów wyruszymy w nieznane, a nasze skrzydła staną się najsilniejsze w historii. Jeszcze tylko troszkę. Musimy to przetrwać. W końcu to co złe nie trwa wiecznie, prawda?

#UnitedBySkyYou May Also Like

0 comments