Dance in the rain

by - 5:25 PM

When the black clouds covered the sky... 
Learn to dance in the rain! Dance, love and fight! 

Life is not always perfect, easy and colorful. Sometimes there are problems, difficulties, tough days. Sometimes it's only cloudy, sometimes a small rain, and sometimes a solid thunderstorm, which - it may seem, deprives of all hope of a quick improvement of the situation and gives the headache even to the strongest ones. 
No matter how bad it is, it's never worth giving up. I have suffered a lot in my life, went through crying, fear, tears, the edge of breakdown... It was not easy. However, when a gale comes, black clouds hang over your head, the sky sparkles, and a rain of confusing thoughts and worries floods your head and you don't know what to do... Learn to dance in the rain! Don't let tears take away all your hope. Take a deep breath and think positively, because no storm lasts forever and in the end it can bring a lot of good. Use the hard time to reflect and strengthen, find positives and believe that even in the most difficult moments you can find something beautiful that will enrich, broaden your horizons, show what you haven't noticed before... Shape a stronger, better, more mature version of you. 
Don't lose hope and energy for tears and depressive thoughts, because bad time is only temporary, and every difficult moment allows you to discover in yourself layers of power that you had no idea about before. Let what you love be your light reminding that not every swirl brings havoc, and even after the biggest storms the sun comes out and roses bloom. Never forget that you still carry joy inside you. 
Wipe away tears and smile - keep a spark in your heart and don't break down, soon you will be closer to what you want in life, and sadness and worry will be forgotten. 

Kiedy niebo zasnuły czarne chmury... 
Naucz się tańczyć w deszczu! Tańcz, kochaj i walcz! 

Życie nie zawsze jest idealne, lekkie i kolorowe. Czasem pojawiają się problemy, trudności, ciężkie dni. Niekiedy to tylko zachmurzenie, niekiedy niewielki deszcz, a niekiedy solidna burza z piorunami, która - mogłoby się wydawać, odbiera wszelką nadzieję na szybką poprawę sytuacji i przyprawia o ból głowy nawet tych najsilniejszych. 
Niezależnie od tego, jak bardzo źle jest, nigdy nie warto się poddawać. Sama przeszłam w życiu przez wiele, przez płacz, strach, łzy, skraj wytrzymałości nerwowej... Nie było łatwo. Jednak kiedy nadchodzi wichura, nad głową wiszą czarne chmury, niebo sypie iskrami, a ulewa niespokojnych myśli i trosk zalewa Twoją głowę i nie wiesz już co robić... Naucz się tańczyć w deszczu! Nie pozwól, by łzy wylały z Ciebie całą nadzieję. Weź głęboki oddech i myśl pozytywnie, bo żadna burza nie trwa wiecznie i koniec końców potrafi przynieść wiele dobrego. Wykorzystaj trudny czas do refleksji i wzmocnienia, znajdź pozytywy i uwierz, że nawet w najtrudniejszych momentach można odnaleźć coś pięknego, co wzbogaci, rozszerzy horyzonty, wskaże to, czego nie dostrzegałeś... Uodporni i ukształtuje lepszą, dojrzalszą wersję Ciebie. 
Nie trać nadziei i energii na łzy i depresyjne myśli, bo zły czas jest tylko chwilowy, a każda trudna chwila pozwala odkryć w sobie pokłady siły, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. Niech to, co kochasz będzie Twoim światłem przypominającym, że nie każde zawirowanie przynosi spustoszenie, a nawet po największych burzach wychodzi słońce i rozkwitają róże. Nigdy nie zapominaj, że wciąż nosisz w sobie radość. 
Otrzyj łzy i uśmiechnij się - zachowaj w sercu iskrę i nie załamuj się, już niedługo będziesz bliżej tego, czego w życiu pragniesz, a smutek i zmartwienia odejdą w zapomnienie.You May Also Like

0 comments