Anty-blogs?

by - 12:05 AM

ENG

In a minute I'll get the third year, since when officially, regularly and with the commitment I'm working with blogging. I am a blogger, I have a blog, I like it, and still - I don't read other blogs.
Why? I don't like them? I'm not interested in it? Not. So the reply is probably simplest and most basic in the world, because... I don't have time for this, what I regret a bit, but what can I do. Usually a lot of work, and when I already find some free time, then I'm all for what I love. Omitting other facts, I often have even lack of time for dealing with the own Internet little point what easily is possible to notice, and how to look to other websites... All the more so because little of blogs is about something what really interests me, actually so far only one amazed me, unfortunately, the author of that blog decided to finish her activity and to remove the website scarcely month after I started to run mine. So it's easy to count, these are already also almost three years, since for the last time regularly and with interest I read someone's blog.
Some people most probably are disappointed with this fact, but well, not always everything even in the most trivial matters is so, how they would want it to be.
So somebody would ask "Where from she is taking inspiration, if not from other blogs?"... Here I must also dispel doubts, because only a life, feelings, own experience and... Music are my inspiration. 😉
PL

Za chwilę stuknie trzeci rok, od kiedy oficjalnie, regularnie i z zaangażowaniem zajmuję się blogowaniem. Jestem blogerką, mam bloga, lubię to, a mimo to - nie czytam innych blogów.
Dlaczego? Nie podobają mi się? Nie interesuje mnie to? Nie. Otóż odpowiedź jest chyba najprostsza i najbardziej domyślna na świecie, bo... Nie mam na to czasu, czego trochę żałuję, ale cóż mogę poradzić. Na co dzień pełno zajęć, a kiedy wpadnie już jakaś wolna chwila, wtedy zajmuję się tym, co kocham. Pomijając już inne fakty, często brakuje mi nawet czasu na zajęcie się własnym internetowym kącikiem, co łatwo można zauważyć, a gdzie tam zaglądanie na inne strony... Tym bardziej, że mało jest blogów o tematyce, która naprawdę mnie interesuje, a właściwie do tej pory tylko jeden mnie zachwycił, niestety jednak, autorka owego bloga postanowiła zakończyć jego działalność i usunąć stronę zaledwie miesiąc po tym, jak ja zaczęłam prowadzić swoją. Jak więc łatwo policzyć, to już również prawie trzy lata, odkąd ostatni raz regularnie i zainteresowaniem czytałam czyjegoś bloga. 
Niektórych pewnie ten fakt rozczarował, ale cóż, nie zawsze wszystko nawet w najbardziej błahych sprawach jest takie, jak by się tego chciało.
Ktoś więc zapyta "Skąd ona bierze inspiracje, skoro nie z innych blogów?"... Tutaj również muszę rozwiać wątpliwości, bo moją inspiracją jest jedynie życie, uczucia, własne doświadczenie i... Muzyka. 😉

You May Also Like

0 comments