Six Blogging Years! 💕

by - 9:06 PM

Today it has been SIX YEARS since I started my blog! Six years since this blog you are reading now, was brought to life, since the first letter, the first dot, the first photo were added. Ever since it was given its name and character. In fact, the old name doesn't exist for a long time already, but what the first steps were, will stay in my memory forever! 🤩


Over the years, not only has my blog changed, but also its author, me, has changed. I have undergone many metamorphoses, both physical and mental, I have fought stalking, I've overcome my insecurities, I have fought my weak points, I've traveled half the world, I have started and continue my beloved career as a flight attendant, have moved many times, and now I live in a sixth country, not only in Europe , I conquered the skies, I got the job in the most prestigious aviation companies on the world market, I gained priceless experience, I started to be active in social media, had wedding fashion modeling sessions behind me, I am still growing as a human, but also... I don't put aside writing. What will the future bring...? I will keep it for myself for now 🤭


If over the years of my activity I got your sympathy, stay with me, I still have a lot to tell! 🥰


Dziś mija SZEŚĆ LAT odkąd założyłam mojego bloga! Sześć lat, od kiedy ten blog, którego właśnie czytasz, został powołany do życia, odkąd została na nim postawiona pierwsza literka, pierwsza kropka, dodane pierwsze zdjęcie. Odkąd została mu nadana nazwa i charakter. Co prawda obecnie dawna nazwa już dawno nie istnieje, ale co pierwsze kroki to pierwsze kroki, na zawsze pozostaną w pamięci! 🤩


Przez te lata nie tylko zmieniał się mój blog, ale też zmieniała się jego autorka, czyli ja. Przechodziłam liczne metamorfozy, zarówno fizyczne jak i mentalne, walczyłam ze stalkingiem, pokonałam swoje słabości, zwalczyłam kompleksy, zwiedziłam pół świata, rozpoczęłam i kontynuuję ukochaną karierę stewardessy, wiele razy się przeprowadzałam, a obecnie mieszkam już w szóstym kraju i to nie tylko w Europie, podbiłam niebiosa, zdobyłam pracę w najbardziej prestiżowych lotniczych firmach na światowym rynku, zdobyłam bezcenne doświadczenia, zaczęłam udzielać się w mediach społecznościowych, mam za sobą sesje modelingowe mody ślubnej, ciągle się rozwijam jako człowiek, ale też... Nie odkładam na bok pisania. Co przyniesie przyszłość...? To na razie zatrzymam dla siebie 🤭


Jeśli przez te lata mojej aktywności zdobyłam Twoją sympatię, zostań ze mną, mam jeszcze wiele do opowiedzenia! 🥰

You May Also Like

0 comments