Crew, respect!

by - 11:36 AM


The job of cabin crew is for many a dream come true, a profession valued, respected, in the eyes of many extremely prestigious and not really available for everyone, however, encountering some "brilliant" comments of airline employees about (omg) themselves... 


"I'd rather be a waitress in the air than on the ground" 

"We are only suitable for cleaning trash in the cabin" 

"We are here just to smell and look beautiful" 


...As someone from out of industry, you can change your mind quickly. And surely not for the better. 


It's just a drop in the ocean of great crew members' reflections and no, no kidding. And later, dear stewardesses and stewards cry and lament that the passengers don't respect you, that they don't treat you seriously... Listening to this from your lips or reading such nonsense from your side on Internet forums and groups, it doesn't surprise me at all, because after all, who would respect someone who doesn't respect themselves? Who would respect the work of a person who mocks their work? Someone something? I don't think so. 
Me, as a flight attendant, who, despite full awareness of not only the advantages but also disadvantages of this job, is completely satisfied with it, just wonder why screaming to all the world how much bad this work is, hopeless, doesn't require any skills and harms human dignity, are you still working in this profession? If it's so bad for you, why don't you just change your job to one that will make your dreams come true and not ground your ambitions, that you won't have to complain about at every opportunity? 
All those who act this way not only spoil their image (but if they like it, who cares), but also in the eyes of ground people and who don't know the reality of the industry, they destroy the respect and good name of their colleagues. And insofar as you can blame your own, then before you put a bad light on your colleagues, you should think a bit about your behavior and attitude, because thanks to such people, people from the "ordinary world" still like sponges absorb the senselessly reproduced stereotypes that only a beautiful appearance and nothing else counts among flight attendants. 
It's sad to see how some people aim for a black hole instead of playing for one goal with their team. 

Respect yourself and others will respect you as well. 

Fortunately, the majority of cabin crew value their work, respect themselves and their colleagues, and instead of talking around total bullshit, they enjoy what they have, because they know how much effort and dedication this really is. And praise them for that.


Praca personelu pokładowego to dla niejednego szczyt marzeń, zawód ceniony, szanowany, w oczach wielu niezwykle prestiżowy i niekoniecznie dla każdego dostępny, jednak napotykając się na pewne "błyskotliwe" komentarze pracowników linii lotniczych o (o zgrozo) samych sobie... 


"Wolę być kelnerką w powietrzu niż na ziemi" 

"My tylko nadajemy się do sprzątania śmieci w kabinie" 

"Jesteśmy tylko po to, żeby pachnieć i pięknie wyglądać" 


...Jako niewtajemniczony laik, szybko można zmienić zdanie. I to wcale nie na lepsze. 


To tylko kropelka w oceanie zacnych refleksji członków załóg i nie, wcale nie żartów. A później, drogie stewardessy i stewardzi płaczecie i lamentujecie, że pasażerowie Was nie szanują, że się z Wami nie liczą... Słuchając tego z Waszych ust bądź czytając takich bredni z Waszej strony na forach internetowych, jakoś wcale mnie to nie dziwi, bo w końcu kto by szanował kogoś, kto nie szanuje sam siebie? Kto by szanował pracę osoby, która sama z niej drwi i równa z ziemią? Ktoś, coś? Nie sądzę.
Mnie, jako stewardessę, która mimo pełnej świadomości nie tylko zalet, ale i wad tego zajęcia, jest z niego całkowicie zadowolona, zastanawia tylko jedno, dlaczego krzycząc na prawo i lewo jaka ta praca jest zła, beznadziejna, nie wymaga żadnych zdolności i godzi w ludzką godność, jeszcze w tym zawodzie pracujecie? Jeśli jest Wam aż tak źle, dlaczego po prostu nie zmienicie pracy na taką, która będzie spełnieniem Waszych marzeń i nie uziemi Waszych ambicji, na którą nie będziecie musieli narzekać przy każdej możliwej okazji? 
Wszyscy ci, którzy postępują w ten sposób, nie dość, że psują wizerunek swój (ale jeśli tak im się podoba, to who cares), to również w oczach ludzi postronnych i nie znających realiów branży, niszczą szacunek i dobre imię swoich kolegów i koleżanek po fachu. I o tyle, o ile swój własny mogą mieszać z błotem do woli, o tyle zanim się rzuci złe światło na współpracowników, powinno się nieco nad swoim zachowaniem i podejściem pomyśleć, bo dzięki takim właśnie osobom, ludzie ze "zwykłego świata" nadal jak gąbki chłoną bezsensownie powielane stereotypy, że wśród stewardess liczy się tylko piękny wygląd i nic więcej. 
Przykro patrzeć, jak niektórzy zamiast grać do jednej bramki ze swoim teamem, celują w czarną dziurę.

Szanuj się, a inni również będą Cię szanować.

Całe szczęście, zdecydowana większość cabin crew ceni sobie swoją pracę, szanuje siebie i swoich współpracowników, a zamiast rozpowiadać wokoło głupoty, cieszy się z tego, co ma, bo wie, jaki to naprawdę wysiłek i poświęcenie. I chwała im za to.


You May Also Like

0 comments