Flight Attendant!

by - 11:39 PM

ENG

No, the title of this post is not a trick or trap.

There is something that I've been hiding for a long time... And concretely - YES, I AM A FLIGHT ATTENDANT!
For some time my life has been going on in the sky, and the countries where I live and where I stay change as if in a kaleidoscope. For those who follow me in social media it's nothing new, but for most of you it's probably quite a big surprise. I'm not wrong, right? 😉

Today's post officially initiates a series of articles about the Life and Work of Cabin Crew from the backstage, which will be regularly published on my blog, and you will find them in a newly created menu, what seems to me that will find many readers interested in the topic.

What can you expect?
Based on my own experience posts about the advantages and disadvantages of this profession, motivation on how to find power in yourself, requirements for cabin crew candidates, recruitment to various airlines, training course, exams, work, the lifestyle of the flight attendant and whether life in clouds can be accommodated with private life, relationship and family... And about many others.

Interested? You wonder why I kept it in secret for so long? I invite you to read more articles from the Flight Attendant series, because I haven't written anything about myself yet, and the best is yet to come!
PL

Nie, tytuł tego posta to nie żadna zmyłka ani też pułapka.

Jest coś, co dość długo przed Wami ukrywałam... A mianowicie - TAK, JESTEM STEWARDESSĄ!
Od pewnego czasu moje życie toczy się w przestworzach, a kraje, w których przebywam zmieniają się jak w kalejdoskopie. Dla tych, którzy obserwują mnie w social mediach to nic nowego, jednak dla większości z Was to zapewne niemała niespodzianka. Nie mylę się, prawda? 😉

Dzisiejszy post oficjalnie zapoczątkowuje serię artykułów o Życiu i Pracy Cabin Crew od kuchni, które będą regularnie publikowane na moim blogu, a znaleźć je można będzie w nowo powstałym menu, co wydaje mi się, że znajdzie sobie wielu chętnych i zainteresowanych tematem czytelników.

Czego można się spodziewać?
Bazujących na moim doświadczeniu postów o wadach i zaletach tego zawodu, motywacji jak znaleźć w sobie siłę, wymaganiach wobec kandydatów na personel pokładowy, rekrutacji do różnych linii lotniczych, poprzez trening, egzaminy, pracę, aż po styl życia jaki prowadzi stewardessa i czy życie w chmurach da się pogodzić z życiem prywatnym, związkiem i rodziną...  I wielu innych.

Zainteresowani? Zastanawiacie się, dlaczego trzymałam to w tajemnicy tak długo? Zapraszam do czytania kolejnych wpisów z serii Flight Attendant, bo nie napisałam Wam o sobie jeszcze wszystkiego, a najlepsze dopiero nadejdzie!

You May Also Like

0 comments