Make a Wish.

by - 12:14 PM

ENG

You say that you believe in dreams, but you don't believe or you are not really convinced that they will ever come true?
Don't worry, you aren't alone. I had the same and what's more, I had the same for many many years. Actually through the very long time even though I had dreams, many dreams, I have never fully believed that they could become reality and that my life would become better. Yes, even though that for the ones who are with me for the longer time, it may look like a total abstraction, I was an unbelieve as big as the universe is. Usually I said: "I don't believe in such a miracles"...
However now, no matter what, I would never say it again. In the past I thought that dreams coming true were one of these fairy tales, where dragons are breathing fire, and unicorns are flying all over the sky... It was an abstraction for me. At present I don't believe, but in the existence of impossibles. Because they don't exist, simply. Everything is possible. Everything, without exception, anything it is, for sure isn't impossible. If you want, you will have.
Every dream can come true, it just needs a little help, coming out from the shadow and will to dare. I got it, unexpectedly a great dream which I've been hiding in myself for a few years, because I was almost sure that it will never be turned into reality, came true. But finally I dared myself, I made the step into unknown and... Surprise! A supernatural happiness came to me, literally supernatural. Therefore now I will never again let anyone say to me that things and unfeasible goals exist. All you have to do is to have enough strength, faith and to help the destiny. Simple, right? 😉PL

Mówisz, że wierzysz w marzenia, ale nie wierzysz bądź nie do końca jesteś przekonany, że one kiedykolwiek się spełnią?
Nie bój się, nie jesteś sam. Ja też tak miałam i to przez wiele lat. Właściwie przez bardzo długi czas mimo, że miałam marzenia, dużo marzeń, to tak naprawdę nigdy do końca nie wierzyłam, że staną się one rzeczywistością i faktycznie moje życie stanie się lepsze. Tak, mimo, że dla tych, którzy są ze mną dłużej może się to wydawać totalną abstrakcją, byłam niedowiarkiem jak jasna cholera. Często zdarzało mi się mówić "W takie cuda to ja nie wierzę"...
Jednak teraz za żadne skarby świata już bym tego nie powiedziała. Kiedyś uważałam, że spełniające się marzenia to jedna z tych bajek, w których smoki zieją ogniem, a jednorożce latają po niebie... To była dla mnie abstrakcja. W chwili obecnej nie wierzę, ale w istnienie rzeczy niemożliwych. Bo takich nie ma, po prostu. Wszystko jest możliwe. Wszystko, bez wyjątku, cokolwiek to jest, na pewno nie jest niemożliwe. Wystarczy chcieć, a będzie się mieć.
Każde marzenie może się spełnić, wystarczy tylko mu pomóc, wyjść z cienia i odważyć się. Mi się udało, nieoczekiwanie spełniło się wielkie marzenie, które tłumiłam w sobie od kilku lat, bo byłam prawie pewna, że nigdy nie przekształci się w rzeczywistość. Ale w końcu rzuciłam wyzwanie sama sobie, zrobiłam krok w stronę nieznanego i... Niespodzianka! Przyszło do mnie nieziemskie szczęście, dosłownie nieziemskie. Dlatego teraz już nigdy nie pozwolę sobie powiedzieć, że istnieją rzeczy i cele niemożliwe do zrealizowania. Wystarczy mieć siłę, wiarę i pomóc przeznaczeniu. Proste, prawda? 😉

You May Also Like

0 comments