Aruba.

by - 7:45 PM

ENG

Aruba. Have you ever heard of this place? Do you know where it is? Or maybe you were also lucky to visit it? If you have no idea what is it, where or what's going on, I'm inviting you to read this post (which I have been postponing for some time) even more, and you will find out everything.
Aruba... The name at first glance, may bring to the layman's mind at most an exotic fruit or a colorful parrot from the tropical world. Idea not very accurate, and yet quite close to the truth, because... Behind this mysterious name a beautiful island hides, an exotic paradise, which charms from the first step and takes breath away to anyone who appears there. Caribbean, sea, hot sun and a light breeze smelling of salty water, which additionally makes the time spent on kilometers of wide sandy beaches much more pleasant and above all... The largest and cutest attraction of this place, what is... Beautiful flamingos wading along the seashore on my beloved Flamingo Beach. They are birds so friendly with people that they can easily be fed from hand and pose for photos (although for this second you need a bit more luck), don't run away or bite, but every time they cause a huge smile on face, because can also be quite funny.
It's not without reason that Aruba is called One Happy Island - there is probably no person who would be sad there for a while, starting with the inhabitants, finishing with tourists. The first ones are extremely cheerful people, always smiling, hospitable, willing to help and loving joking. Really warm people who don't seem to know what sadness is. Judging by the joyful faces of the Arubians, not only views are a fairy tale there. If you are looking for a perfect vacation destination in an exotic paradise - this is it, however...
Sometimes I really wonder how would it be like to stay and live there. Colorful landscapes, temperatures not falling below 28 degrees, sun in the sky all year round, and for cooling - swimming in the Caribbean Sea and rest in the shade of palm trees. Heaven on Earth.PL

Aruba. Słyszeliście kiedyś o tym miejscu? Wiecie gdzie jest? A może również mieliście szczęście odwiedzić? Jeśli nie macie zielonego pojęcia co to, gdzie to, ani o co chodzi, tym bardziej zapraszam do przeczytania posta (którego napisanie odkładałam już od pewnego czasu), a wszystkiego się dowiecie.
Aruba... Nazwa na pierwszy rzut oka, laikowi może przywieść na myśl co najwyżej jakiś egzotyczny owoc czy kolorową papugę rodem z tropikalnego świata. Skojarzenie niezbyt trafne, a jednak całkiem bliskie prawdy, bo... Za tą tajemniczą nazwą kryje się przepiękna wyspa, egzotyczny raj, który czaruje od pierwszego kroku i zapiera dech w piersiach każdemu, kto się tam pojawi.
Karaiby, morze, gorące słońce i lekki wietrzyk pachnący słoną wodą, który dodatkowo uprzyjemnia chwile spędzone na kilometrach szerokich, piaszczystych plaż, a dodatkowo... Największa i najsłodsza atrakcja tego miejsca, czyli... Prześliczne flamingi brodzące brzegiem morza na mojej ukochanej Flamingo Beach. Są to ptaki tak bardzo zaprzyjaźnione z człowiekiem, że bez problemu dają się nakarmić z ręki i pozują do zdjęć (choć do tego drugiego potrzeba odrobiny więcej szczęścia), nie uciekają ani nie dzióbią, za to za każdym razem wywołują ogromny uśmiech na twarzy, bo potrafią też być całkiem zabawne.
Nie bez powodu Aruba nazywana jest wyspą szczęścia - chyba nie ma osoby, która choćby chwilę byłaby tam smutna, od mieszkańców począwszy na turystach kończąc. Ci pierwsi to wyjątkowo pogodni ludzie, zawsze uśmiechnięci, gościnni, chętni do pomocy i kochający żartować. Naprawdę pełne ciepła osoby, które zdają się nie wiedzieć co to smutek. Sądząc po radosnych twarzach Arubiańczyków, nie tylko widoki to bajka. Jeśli szukacie miejsca na wakacje idealne w egzotycznym raju - to jest to, jednak...
Czasem naprawdę zastanawiam się, jak to by było móc tam mieszkać. Kolorowe krajobrazy, temperatura nie spadająca poniżej 28 stopni, słońce na niebie przez cały rok, a dla ochłody - kąpiel w Morzu Karaibskim i odpoczynek w cieniu palm. Żyć nie umierać.

You May Also Like

0 comments