THIRD ANNIVERSARY!

by - 10:22 PM

ENG

Hot, summer evening, Saturday, 8.08.2015.
Then everything began. Then under the influence of holiday impulse my blog was created, the first post was written.
Today, from this moment three years passed. THREE YEARS! It's positively hard to believe this time passed so quickly.
I remember it like yesterday, just I put the first dot here, I wrote for myself only, and now I'm celebrating the triennial of the coming into existence of my website which is read by tens, maybe even hundreds of thousands of people from the entire globe. Maybe nothing special, but for me it's a huge success. To be, to write, to do what I love and to have people who love to read what I create. Amazing feeling which I didn't expect at any time I will experience, and now... Now for three years I'm called a blogger and I'm proud of it and happy that I managed to achieve so lot in this field.
I started as the shy, timid girl who for these three years became a woman, who won't be stopped by anything and who isn't going to slow down in the aspiration to getting the summit and fulfilling her dreams.

Today, Wednesday, 08.08.2018... Triennial.
What has changed? Seemingly little, after all very much. New readers, new rankings, new cultures and... New, surprising forefront amongst reading countries. How? Unexpectedly I managed to get there, where for a long time I wanted to get the bigger circle of readers, although to be honest for many reasons I really doubted that it at any time would take place and I assessed my chances as poor and very low, well, well! It got successful and what's more not only to stay there for a longer time, but also to make this country one of the exact lead of my recipients! You want to know which? Read the following posts! 😍

And now, as I promised, reveal a bit of the secret about the surprise which I'm preparing for you...

Dear, within the following months a new label will appear on the blog, and there thematic posts about something what is very close to me, and what currently is the major part of my life, of what I am a part and what is a part for me. I hope that you like this idea and you will also like the topic.

And now thank you very much, that you were and you are with me, thanks to you I know that writing is something for me and still I want to do this. Thank you for all nice words, for all messages, photos, support which you showed me in hard moments. I am very grateful to you. 💗

Head up, goals set and see you next years!

~ Magdalene AnnePL

Gorący, letni wieczór, sobota 8.08.2015.
To wtedy wszystko się zaczęło. To wtedy pod wpływem wakacyjnego impulsu powstał mój blog, napisany został pierwszy post.
Dziś, od tego momentu minęły trzy lata. TRZY LATA! Aż trudno uwierzyć, że ten czas tak szybko przeminął.
Dopiero co stawiałam tutaj pierwszą kropkę, pisałam tylko dla siebie, a teraz świętuję trzecią rocznicę powstania mojej strony, którą czytają dziesiątki, może nawet setki tysięcy ludzi z całego globu. Może nic specjalnego, ale dla mnie to ogromny sukces. Być, pisać, robić to co się kocha i mieć ludzi, którzy kochają czytać to, co tworzę. Niesamowite uczucie, którego nie przypuszczałam, że kiedykolwiek doświadczę, a teraz... Teraz od trzech lat noszę miano blogerki  i jestem z tego dumna oraz szczęśliwa, że udało mi się w tej dziedzinie zajść tak daleko.
Zaczynałam jako nieśmiała, strachliwa dziewczyna, która przez te trzy lata stała się kobietą, której nie zatrzyma nic i która nie zamierza ustawać w dążeniu do zdobywania szczytów i spełniania swoich marzeń.

Dziś, środa, 08.08.2018... Trzecia rocznica.
Co się zmieniło? Z pozoru niewiele, a jednak bardzo dużo. Nowi czytelnicy, nowe rankingi, nowe kręgi kulturowe i... Nowa, zaskakująca czołówka wśród krajów odbiorczych. Jaka? Nieoczekiwanie udało mi się dotrzeć tam, gdzie od dłuższego czasu chciałam zdobyć większe grono czytelników, choć szczerze mówiąc z wielu powodów naprawdę wątpiłam, że to kiedykolwiek nastąpi i oceniałam moje szanse jako marne, a jednak! Udało się i to nie tylko zostać tam na dłużej, ale i uczynić ten kraj jednym ze ścisłej czołówki moich odbiorców! Chcecie wiedzieć cóż to? Czytajcie najbliższe posty! 😍

A teraz, tak jak obiecałam, czas uchylić rąbka tajemnicy o niespodziance, którą dla Was przygotowuję...

Kochani, w ciągu najbliższych miesięcy na blogu pojawi się nowa zakładka, a w niej posty tematyczne o czymś, co jest mi bardzo bliskie i co obecnie stanowi większą część mojego życia, czego jestem częścią co jest częścią mnie. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podoba i tematyka również przypadnie Wam do gustu.

A teraz dziękuję bardzo, że byliście i jesteście ze mną, dzięki Wam wiem, że pisanie to coś dla mnie i nadal chcę to robić. Dziękuję za wszystkie miłe słowa, za wszystkie wiadomości, zdjęcia, wsparcie, które mi okazywaliście w trudnych momentach. Jestem Wam bardzo wdzięczna. 💗

Głowa do góry, cele wyznaczone i do zobaczenia w kolejnych latach!

~ Magdalene Anne

You May Also Like

0 comments