Secrets.

by - 11:01 PM

ENG

I don't have to answer every question.
I don't have to talk about everything, to reveal every detail of my life.
It's not my duty to be an opened book for everyone who wishes it.
I'm not an information service.
I don't have to let in into my home, the wallet and the bed of nosey, nosy, but first of all strange persons.
It isn't my task to be scared what others will think.
My life isn't someone's life so that somebody could decide on what happens there.
My body is my body, not the public property so that hot discussions about it took place.
In my life the definition of the privacy is well-known and nobody or nothing will never make it disappear.
My future is my future, not the interesting jigsaw for persons who never talked to me.

And finally ME, I am myself and only myself.
The fact that you will steal my photo and upload to the social media won't cause that you will be me.
Fact that you will think the fairy tale up for yourself and accuse me that I stole you the blog won't transform my achievements into yours.
The fact that you will hijack my biography to yourself, won't make you become me or the better version of somebody whom you are.
I'm not a star so that strange persons debate about me, and the Internet boiled from rumours, news and the human curiosity.
I'm not a celebrity so that somebody created profiles sacrificed to me and my fan clubs.
I'm not a machine on the radar which is possible to track, to control and to observe without limitation.
I'm not an insect in the laboratory so that everyone could be allowed to observe every change in me with the magnifier.
But first of all - I have my rights, my limits, my privacy, I'm nobody's property and no one has the right to violate it.PL

Nie muszę odpowiadać na każde pytanie.
Nie muszę mówić o wszystkim, ujawniać każdego szczegółu ze swojego życia.
Moim obowiązkiem nie jest bycie otwartą księgą dla każdego, kto sobie tego życzy.
Nie jestem serwisem informacyjnym.
Nie muszę wpuszczać do swojego domu, portfela i łóżka wścibskich, ciekawskich, a przede wszystkim obcych osób.
Moim zadaniem nie jest lękanie się tego, co pomyślą inni.
Moje życie nie jest czyimś życiem, by ktoś mógł decydować o tym, co się w nim dzieje.
Moje ciało jest moim ciałem, a nie własnością publiczną, by toczyły się na jego temat gorące dyskusje.
W moim życiu znane jest pojęcie prywatności i nikt ani nic nigdy nie sprawi, że ono zniknie.
Moja przyszłość jest moją przyszłością, a nie ciekawą układanką, dla osób, które nigdy ze mną nawet słowa nie zamieniły.

I wreszcie JA, jestem sobą i tylko sobą.
To, że ukradniesz moje zdjęcie i wstawisz na portal społecznościowy nie sprawi, że będziesz mną.
Fakt, że wymyślisz sobie bajkę i oskarżysz mnie, że ukradłam ci bloga nie zamieni moich zasług w twoje.
To, że przypiszesz sobie mój życiorys, nie uczyni ciebie mną ani lepszą wersją kogoś, kim jesteś.
Nie jestem gwiazdą, by na mój temat debatowały obce osoby, a internet wrzał od plotek, newsów i ludzkiej ciekawości.
Nie jestem celebrytką, by ktoś zakładał poświęcone mi profile i fankluby.
Nie jestem maszyną na radarze, którą można do woli śledzić, kontrolować i obserwować.
Nie jestem owadem w laboratorium, by można było pod lupą bacznie obserwować każdą zmianę, która we mnie zachodzi.
A przede wszystkim - mam swoje prawo, swoje granice, swoją prywatność, nie jestem niczyją własnością i nikt nie ma prawa tego naruszać.

You May Also Like

0 comments