Calm.

by - 3:43 PM

ENG

Usually my life is in overdrive. However now the most in the world I need one. The calm. The breather. Calmness. I have to rest, to take a deep breath. To slow down and to go other level up. Sometimes happens that something makes the look at world assuming the completely different direction. And it's just happening in my life. Now changes which are a huge challenge in the scale of my entire life, demanding the large dose of perseverance and power, are happening. Now I just feel the biggest need of taking the refuge for some time, of the slowdown and the stabilization. Salutary moment of relief, of rest from this, what harmful has to come.


PL

Z reguły moje życie toczy się na wysokich obrotach. Jednak teraz najbardziej na świecie potrzebuję jednego. Spokoju. Chwili wytchnienia. Wyciszenia. Muszę odpocząć, wziąć głęboki oddech. Zwolnić i wejść na inny poziom. Czasem przydarza się coś, co sprawia, że spojrzenie na świat przybiera zupełnie inny wymiar. U mnie właśnie teraz to się dzieje. Właśnie teraz zachodzą zmiany, które stanowią bardzo duże wyzwanie w skali całego mojego życia, wymagające dużej dawki wytrwałości i siły. Właśnie teraz czuję największą potrzebę wycofania się na jakiś czas, zmniejszenia tempa i stabilizacji. Zbawienny moment ukojenia, odpoczynku od tego, co szkodliwe musi nadejść.

You May Also Like

0 comments