Perfect to be.

by - 6:31 PM

ENG

Great chase, ceaseless rat race. Various ideas, sophisticated tricks, lies and illusions. People are bending over backwards, are cheating other, but first of all themselves, they are able to give in to all tortures, if only to achieve the excellence and to become an ideal. For such a name many would be able to do everything literally.
Unfortunately, many times in this endless run, more and more persons are losing themselves, forget whom really are and drowning in the artificiality. Are plunging into illusions, playing the game with themselves.
However for what to chase something, what unattainable, impossible to get, what doesn't actually exist? Why so many people forget, that exactly our advantages and disadvantages, the truth and the naturalness are making each of us exceptional and unique?
There are no perfect people, there are no perfect things, nothing is perfect, but after all there is so lot of beauty in this world. The beauty which is often undervalued. It's worth to remember about it.PL

Wielka gonitwa, nieustanny wyścig szczurów. Przeróżne pomysły, wymyślne sztuczki, kłamstwa i iluzje. Ludzie stają na głowie, oszukują innych, a przede wszystkim siebie, są w stanie poddać się wszelkim torturom, byle osiągnąć stan doskonałości i stać się ideałem. Dla takiego miana wielu byłoby w stanie zrobić dosłownie wszystko.
Niestety, niejednokrotnie w tym ciągłym biegu, coraz więcej osób traci siebie, zapomina kim naprawdę jest i topi się w sztuczności. Pogrąża się w złudzeniach, odbywa grę z samym sobą. Jednak po co gonić za czymś, co nieosiągalne, niedoścignione, co właściwie nie istnieje? Dlaczego tak wielu ludzi zapomina, że to właśnie nasze wady i zalety, prawdziwość i naturalność czynią każdego z nas wyjątkowym i niepowtarzalnym?
Nie ma ludzi idealnych, nie ma rzeczy idealnych, nic nie jest idealne, a jednak tak wiele na świecie jest piękna. Piękna, które często jest niedoceniane. Warto o tym pamiętać.

You May Also Like

0 comments