Kiedy... While...

by - 6:50 PM

PL

Kiedy czas upływa, czy tego chcemy, czy nie, przechodzimy testy, zdajemy sobie sprawę z tego, co dla nas ważne, ważniejsze, najważniejsze. Otwieramy oczy, zaczynamy dostrzegać to, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy, co było dla ukryte, co tkwiło gdzieś głęboko w nas, nieodkryte, nieoszlifowane, niczym diamenty w kopalni... Z biegiem czasu uczymy się życia, uczuć, ludzi, siebie... Uczymy się jak bardzo potrafimy kochać, cierpieć, tęsknić, czuć. Uczymy się smutku i radości. Uczymy się siebie, jako siebie i siebie nawzajem. Upływający czas pokazuje nam, jak wielu rzeczy nie byliśmy świadomi, jak wielu potęg nie docenialiśmy.
Jak wiele jest przed nami. 


ENG

When the time passes, whether we want it, whether no, we pass tests, we become aware of this, what important for us, more important, most important. We open our eyes, start notice this, of what we didn't notice before, what was hidden, what was stuck somewhere deep inside us, undiscovered, rough, like diamonds in the mine... With time we learn life, emotions, people, oneself... We learn how very much we are able to love, to suffer, to miss, to feel. We learn sadness and joy. We learn oneself, as oneself and each other. The passing time shows us, how many things we weren't conscious, how many power we didn't appreciate.
How lot is ahead of us.


You May Also Like

56 comments