2015 - Podsumowanie. 2015 - Summary.

by - 7:04 PM

PL

Siema ludzie, chciałam wstawić tutaj podsumowanie najważniejszych według mnie wydarzeń 2015 roku, ale na szczęście w odpowiednim momencie się obudziłam i stwierdziłam, że przecież nie będę pisała czegoś takiego, bo przecież po co? Po co mam opowiadać o czymś, co się wiąże ze mną i tylko ze mną, skoro po pierwsze nic istotnego do niczyjego życia to nie wniesie, a po drugie, nie podejrzewam nawet, że kogokolwiek to interesuje.

Tak więc kochani, zapraszam w nowym, 2016 roku do czytania kolejnych wpisów i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną :)ENG

Hello people, I wanted to put here summary of most important in my opinion events of 2015, but fortunately in the opportune moment I woke up and I stated that I wouldn't be writing something like that, because after all what, for what I'm not supposed to tell about something what's being connected with me and only with me, up to since firstly it will carry nothing essential into nobody's life, secondly, I don't suspect even that anybody's interested in it.


This way loved, I'm inviting in new, 2016 for reading next posts and I hope that you will stay with me :)

You May Also Like

0 comments