Ostatnia szansa. The last chance.

by - 11:39 PM

PL

To koniec. Tracę nadzieję. To ostatnia szansa. Już nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się w pełni dojść do siebie. Zdrowie. Było i go nie ma. Czy jeszcze kiedyś je odzyskam? Czy jeszcze kiedyś wróci? Czy uda się wykorzystać światełko w tunelu? Czy będzie dobrze? Czy wszystko znów stanie się normalne? Miliony pytań, zero odpowiedzi...ENG

This is the end. I'm losing hope. It's the last chance. I don't know whether anytime I'll manage fully to reach myself. Health. It was and now isn't. Will I recover it at one time? Will it come back anytime? Whether we will manage to use the light at the end of the tunnel? Will it be fine? Then again will everything become normal? Million of questions, no reply...

You May Also Like

0 comments