Czas walki. Fight time.

by - 4:28 PM

PL

Gdyby nie wczorajszy zbieg okoliczności, nie miałabym pojęcia, że mogę walczyć o swoje. Teraz już wiem. I nie zamierzam się poddać. Lekarz, który świadomie szkodzi, to nie lekarz. Zniszczyłaś coś, czego nie powinnaś, pani doktor. I zapłacisz za to.ENG

If not yesterday's coincidence, I wouldn't have a clue, that I can fight for my laws. Now I already know. And I'm not going to give up. A doctor which consciously harms, isn't a doctor. You destroyed something, of what you shouldn't, Mrs doctor. And you will pay for it.


You May Also Like

0 comments