W krzywym zwierciadle. In the distorting mirror.

by - 4:16 PM

PL

Cześć ludziska, wracam do Was po dosyć długiej przerwie, ale cóż wybaczcie moją nieobecność, gdyż ostatnie dni, a właściwie tygodnie dały mi nieźle w kość.  Koniec wakacji, szkoła i te sprawy, sami rozumiecie ;)
Po pierwszym nazwijmy to 'zauroczeniu' zaczynam podchodzić do wszystkiego na zimno (nie chłodno, zimno) i oceniać obiektywnie. Krótko mówiąc przejrzałam na oczy i... Nasuwa mi się jedno pytanie: Dlaczego ludzie widząc chłopaka i dziewczynę, którzy często ze sobą rozmawiają, przebywają, albo co gorsza czasem przytulą od razu robią z nich zakochaną parę? Może po prostu dobrze się w swoim towarzystwie czują, może lubią ze sobą rozmawiać, rozumieją się, lubią? Nawet jeśli coś do siebie czują, to co z tego? Czy to coś złego? Nie mogą? Come on. Jeśli tak samo zachowują się dwie dziewczyny, albo dwóch chłopaków, to też się kochają? Ciekawie by było do każdego w ten sposób podchodzić, nie sądzicie? No normalnie same lesbijki i geje na tym świecie. Guys, litości. Please.ENG

Hi people, I'm coming back to you after longer break, but forgive my absence, cause last days, actually weeks were a hard time to me so... The end of holidays, school and these matters, you understand ;)
After first call it 'fascination' I'm starting coming up to everything cold (not coolly, coldly) and look objectively. In short say what's going on and... One question is arising: why people seeing the boy and the girl which often talk, spending time together, or else what's worse sometimes hug at once are doing a pair of lovers from them? Perhaps they simple feel well in their company, perhaps like to talk, understand one another, like? Even if feel something towards themselves, then what of it? Whether is it something bad? Can't they? Come on. If the same behave two girls, or two boys, you also say 'in love'? Curiously would be come to everyone in this way, don't you think? Yeah, normally very lesbians and gays on this world. Guys, mercies. Please.

You May Also Like

0 comments