A więc liceum. So high school.

by - 12:50 PM

PL

Za mną pierwszy tydzień w nowej szkole i... Nie spodziewałam się, że będzie tak dobrze :) Ludzie są super, klasa najlepsza na świecie, wszyscy się rozumiemy, trzymamy razem, nikt nikogo nie obgaduje, po prostu na razie idealnie, chyba nie mogłam lepiej trafić.
Czas pokaże co dalej, jakie historie życia się tam wydarzą... Będzie ciekawie.
Zapowiadają się mega trzy lata <3
ENG

Behind me first week at new school and... I didn't expect that it would be so good :) People are great, the best class in the world, everyone understand one another, keep together, nobody talks over somebody, simply at the moment perfectly, I don't think so it could be better.
The time will show what next, what a life stories will happen... It'll be very interesting.
Heralds cool three years <3(I'm on the left) :)


You May Also Like

0 comments