W potrzasku. In the trap.

by - 7:56 PM

PL

Koniec z tym. Najwyższy czas docenić siebie i przestać pozwalać traktować się jak szmatę. Dłużej tego nie wytrzymam. Nie dam rady. Muszę się postawić, tylko jak? Jak mam sprzeciwić się komuś, kto ma większą władzę ode mnie? Komuś, kto wykańcza mnie psychicznie? Kto niszczy po cichu? Jak? Jak wydobyć z siebie tak wielkie pokłady siły, by się podnieść? Jak  odbudować swoją samoocenę i stać  się mocniejszą? Jak?ENG

End with it. It's about time to appreciate myself and to stop letting treat like the rag. Longer I won't withstand it. I can't. I must put myself, only how? How am I to oppose to somebody who has a greater power than me? For somebody who's ruining me mentally? Who's destroying quietly? How? How to find such large decks of strength to get up out of myself? How to rebuild myself-assessment and to become stronger? How?
You May Also Like

0 comments