Spadanie gwiazd. Falling stars.

by - 5:37 PM

PL

Hej kochani :)
Za nami noc spadających gwiazd, Perseidów... To zdarza się raz na kilka-kilkanaście lat. Więc jak? Obserwowaliście? Udało Wam się jakąś dostrzec? Piękne zjawisko, prawda? Jeśli o mnie chodzi, niestety pogoda nie była najlepsza, chmury przesłaniały większą część nieba, jednak miałam farta. Zobaczyłam (aż) trzy. Mówi się, że na widok spadającej gwiazdy powinno się pomyśleć życzenie, a na pewno się ono spełni. Tak więc teraz sobie poczekam. Czas pokaże, czy któreś z moich życzeń się ziści, może wkrótce spotka mnie potrójne szczęście? :)ENG

Hi sweeties :)
Behind us night of falling stars, Perseids... It happens once on few or more years. So how? Did you observe? You managed some to notice? Excellent phenomenon, truth? In my case, I'm concerned, unfortunately the weather wasn't best, clouds hid view of the large portion of the sky, however I was in luck. I saw (even!) three. Is saying that at the sight of the falling star it's necessary to think wish, and it will certainly come true. This way so now I'll wait. The time will show, whether some of my wishes will come true, perhaps soon triple happiness will meet me? :)

You May Also Like

0 comments