Na początek... Coś o mnie. At beginning... Something about me.

by - 8:14 PM

PL

Tak więc moi kochani (przyszli) czytelnicy, witam Was bardzo serdecznie na moim nowym blogu :)
Nazywam się Magdalena. Jestem zwykłą, 16-letnią dziewczyną z wielkimi marzeniami i ambicjami, żyjącą w  szarym świecie codzienności i bezustannych przeciwności losu, którym chętnie stawiam czoła, aby kiedyś osiągnąć upragniony cel i odnieść wymarzony sukces.
Hmm... Co jeszcze... Nie będę tutaj pisała o bezsensownych zainteresowaniach, hobby typu muzyka, sport, taniec... Bo po co? To takie banalne... Przecież większość z nas to lubi... A moim najważniejszym zainteresowaniem jest... Człowiek. Studia medyczne i zawód lekarza są moimi priorytetami... Ale na razie przede mną trzy (oby owocne) lata liceum, pełne przygód, nauki i nowych przyjaźni. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze:)

ENG

So my darling (future) readers, welcome you warmly very much on my new blog :)
My name is Magdalena. I'm ordinary 16 years-old girl with great dreams and ambitions, living in grey world of the everyday life and ceaseless adversities with which I'm willingly to fight, to at one time I'll manage to reach at the longed-for target and to achieve the dream success.
Hmm... What else... I won't write here about nonsenses interests, hobbies of the type of the musician, sport, dance, because It's so banal... After all the majority part of people around us likes it... and my most important interest is... Man. Medical studies and the medical profession are my priorities... But at the moment before me three (so that hopefully fruitful) years of high school full of adventures, science and new friendships. I hope that everything will be fine :)

You May Also Like

0 comments