Sweet chocolate

by - 2:08 PM


Do you try your best, do everything the best you can, and yet still have the impression that you are not good enough, that you don't meet someone's requirements, don't stand up to the challenge? 

Are you fed up with this? That's good, because whether it'll be better depends only on you... And not on your intensified efforts and strenuous pursuit of the ideal at all. 


Wanting to be constantly on top, you have probably already noticed that the more you try, the more and more people don't see you good, right? And what about this? You're probably even more trying to be what they want, huh? 
Many people run after others to shine in their eyes, gain their favors, please and be appreciated, and as a result they feel the most underestimated creatures in the world. Why? Exactly because they would jump into the fire, to make anyone appreciate them, as well as people consider them the good, great, beautiful and talented, completely forgetting that in fact pleasing everyone with everything doesn't exist and has no right to exist. 
People will always talk, complain, compare and slander other people, and chasing them will definitely not lead to anything good, especially not to improvement of mental health. Well, unless someone would eagerly get depressed, which is rather doubtful thing. 
If you want to please everyone so much, turn into chocolate and let them eat, and believe me, you will still hear that they prefer a different kind after all. So remember, you are not a delicacy, you don't have to be liked by everyone... Stop running after people and focus on yourself, appreciate yourself for who you are, and you will never feel underappreciated.

Starasz się jak możesz, robisz wszystko najlepiej, jak potrafisz, a jednak ciągle masz wrażenie, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie spełniasz czyichś wymagań, nie stajesz na wysokości zadania? 

Masz tego dość? To dobrze, bo to, czy będzie lepiej, zależy tylko od Ciebie... I wcale nie od Twoich wzmożonych starań i usilnego dążenia do ideału. 


Chcąc być ciągle na topie, chyba zdążyłeś już zauważyć, że im bardziej się starasz tym bardziej i tym więcej ludziom w tobie nie pasuje, prawda? I co w związku z tym? Prawdopodobnie jeszcze bardziej próbujesz być kimś, kim chcą oni, hm? 
Wielu ludzi goni za innymi, by błyszczeć w ich oczach, zdobyć ich łaski, podobać się i być docenianym, a w rezultacie czują się najbardziej niedocenianymi istotami na świecie. Dlaczego? A właśnie dlatego, że wskoczyliby w ogień, byle ktoś ich docenił, byle ludzie uważali ich za tych dobrych, świetnych, pięknych i utalentowanych, całkowicie zapominając o tym, że tak naprawdę dogodzenie wszystkim ze wszystkim nie istnieje i nie ma prawa bytu. 
Ludzie zawsze będą gadać, narzekać, porównywać i obmawiać innych ludzi, a gonitwa za spodobaniem się im zdecydowanie nie doprowadzi do niczego dobrego, a już zwłaszcza nie do poprawienia stanu zdrowia psychicznego. No chyba, że ktoś chętnie wpadłby w depresję, co jest raczej sprawą wątpliwą. 
Jeśli tak bardzo chcesz zadowolić wszystkich, zamień się w czekoladę i pozwól im zjeść, a wierz mi, koniec końców i tak usłyszysz, że wolą inny rodzaj. Więc pamiętaj, nie jesteś przysmakiem, nie musisz wszystkim smakować... Przestań biegać za ludźmi i skup się na sobie, doceń siebie za to kim jesteś, a już nigdy nie poczujesz się niedoceniony.You May Also Like

0 comments