Pregnancy.

by - 8:21 PM

ENG

Pregnancy. Beautiful, unusual, time, sometimes coming unexpectedly as the surprise, sometimes very long waited and impatiently expected by future parents. Full of joy, anxieties, unexpected actions, but also... Stereotypes and superstitions.
For the time of 9 amazing months future mothers get to know plenties of interesting things, including many fake ones, simply absurdities which are supposed to save from the disaster, to bring luck, to indicate the gender of the child, to let get to know the future and many many other interesting predictions and superstitions which mutually are surpassing each other in their ridiculous nature.
Grandmothers, mothers, aunts, friends... Every has something to say, every wants to help, all offer their golden advice, unfortunately often also the ones, of type "don't wear small chains or belts during pregnancy, or the baby will be wrapped the umbilical cord and will stew" "don't eat strawberries, or else the child will be freckle-faced", "don't buy the crib, the stroller or clothes before the childbirth or the baby will die" etc. etc... In a word - tragedy.
Nicely, dear women you want to share your experience with other mums, but really, mother-to-bes have quite a lot on their mind and a lot of own worries, so why to add more concerns to them, telling stupid and nonsensical superstitions from the medieval, when the quotient of the human intelligence was a little bit above the zero, and the mortality of children was very high, what at present fits to reality like a stick to the eye.


PL

Ciąża. Czas piękny, niezwykły, niesamowity, czasem przychodzi z zaskoczenia jako niespodzianka, czasem bardzo długo wyczekiwany i z niecierpliwością wypatrywany przez przyszłych rodziców. Pełny radości, obaw, nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale też... Stereotypów i przesądów.
Przez okres 9 wyjątkowych miesięcy przyszłe matki dowiadują się mnóstwa ciekawych rzeczy, w tym ogromu tych nieprawdziwych, wręcz absurdalnych, które mają uchronić przed nieszczęściem, przynieść szczęście, wskazać płeć dziecka, pozwolić poznać przyszłość i wiele wiele innych interesujących wróżb i zabobonów, które wzajemnie prześcigają się w swej śmieszności.
Babcie, matki, ciotki, koleżanki... Każda ma coś do powiedzenia, każda chce pomóc, wszystkie służą swoimi złotymi radami, niestety często też tymi, typu "nie noś w ciąży łańcuszków ani pasków, bo dziecko będzie okręcone pępowiną i się udusi", "nie jedz truskawek, bo dziecko będzie piegowate", "nie kupuj łóżeczka, wózka ani ubranek przed porodem bo dziecko umrze" etc. etc... Jednym słowem - tragedia.
Miło, drogie panie, że chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi mamami, ale naprawdę, przyszłe matki mają sporo na głowie i wiele własnych zmartwień, więc po co dokładać im jeszcze więcej trosk, opowiadając denne i bezsensowne zabobony rodem ze średniowiecza, kiedy to iloraz ludzkiej inteligencji wynosił nieco powyżej zera, a śmiertelność dzieci była bardzo wysoka, które obecnie nijak mają się do rzeczywistości i zdecydowanie się nie sprawdzą.

You May Also Like

0 comments