Forever.

by - 8:51 PM

PL

Teraz wiem. Wiem, że jestem tam, gdzie pozostanę już na zawsze, w miejscu, które kocham i którego nie zamienię na żadne inne. Nigdy. To tutaj chcę być, tutaj buduje się moje życie, tu jest mój prawdziwy kawałek ziemi. Tu jestem szczęśliwa, czuję się bezpieczna i spełniam swoje marzenia. To jest moja przyszłość, mój dom, ja. To jest moja miłość. Odnaleziony brakujący element, bez którego czułam się jak zawieszona w pustce. Teraz jestem sobą. Znalazłam swoją przystań. 

Grecja - mój raj. Na zawsze. ENG

Now I know. I know that I am where I will stay forever, in the place which I love and which I'll change for none other. Never. Here I want to be, here my life is building, here's my home, my real piece of world.  Here I'm happy, I feel safe and my dreams come true. It's my future, my home, me.  This is my love. Found missing element, without which I felt like suspended in the emptiness. Now I am myself. I found my harbour. 

Greece - my heaven. Forever.

You May Also Like

49 comments