Nie rozumiem. I don't understand.

by - 5:30 PM

PL
Nie rozumiem, dlaczego inteligencja pewnych osób jest odwrotnie proporcjonalna do wieku... Ludzie... Jeśli jeśli chcecie być traktowani poważnie, zachowujcie się poważnie! Skoro chcecie być brani za dorosłych, dlaczego zachowujecie się jak głupie dzieciaki?! To jak w końcu? Dorosły czy przedszkolak? Decyzja należy do ciebie.


ENG
I don't understand, why the intelligence of certain people is inversely proportional to age... People... If you want to be treated seriously, behave seriously! If you want to be taken as adults, why you behave like stupid kids?! So what? The adult or the kindergarten pupil? It's your decision.

You May Also Like

0 comments