This is the part...

by - 1:55 PM

PL

I pewnego dnia budzisz się, wiesz, że tak dłużej być nie może, że już więcej nie wytrzymasz, że musisz powiedzieć "STOP!". Uświadamiasz sobie, że to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć "NIE CHCĘ!"... Wtedy zaczynasz oddychać.ENG

And one day you are waking up, you know, that this way it no longer can't be, that you won't already withstand more, that you must say "STOP!". You're realizing this is the moment, when it's necessary to say "I DON'T WANNA!"... Then you are starting breathing.

You May Also Like

0 comments