Nowe, nowe, nowe... . News, news, news... .

by - 7:31 PM

PL

Jak widzicie od dzisiaj strona nazywa się inaczej i też inaczej wygląda. Kiedyś 'Patient X' to teraz o wiele bardziej odzwierciedlające mnie 'Hi, I'm forever smile'. Patrząc na to smutne, czarne tło ze strzykawką i tabletkami natychmiast wracały wspomnienia z czasu choroby i pobytu w szpitalu, przez co automatycznie pogarszał mi się humor. Tak więc stwierdziłam, że się go pozbędę, i zamiast tego jest to, które jest obecnie, motywujące i przypominające o marzeniach, które są oczekują na spełnienie. Adres www też chciałam zastąpić innym, weselszym, ale biorąc pod uwagę fakt, że jest Was dużo, coraz więcej z całego świata i jego zmiana mogłaby być myląca - powstrzymałam się. Zresztą... Nie jest z nim aż tak źle, w końcu zawsze byłam nieodgadniona, więc 'Patient X' może pozostać na swoim miejscu :)

Dziękuję, że jesteście ze mną :*ENG

How you can see starting from today the side is called differently and also otherwise looks like. At one time 'Patient X' it now far more reflecting me 'Hi, I'm forever smile'. Looking at it sad, black background with the syringe and pills immediately memories from the time of illness and the stay in hospital returned, what automatically deteriorated my humor. This way so I stated that I'd get rid of it, and instead of it the one which is at present, is motivating and reminding of dreams which are waiting for fulfilling. I also wanted to replace the www address other, more cheerful, but of the attention of fact you being that you are much,  more and more from the entire world and change of it (address) could made you get mixed up - I refrained. As a matter of fact... Isn't so badly with this, in the end I've always been inscrutable, so 'Patient X' can stay on its place :)

Thank you for being with me :*

You May Also Like

0 comments